Новини

16 Nov
2018

Информация за обема дървесина, която се предлага за местни търговци през 2019 година от ТП ДЛС "Росица“ по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр. СЕВЛИЕВО, ул. СЛАВЯНСКА № 24
  тел. 0675 33367 ; 0886767350
  факс:
  e-mail: rositsa@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч