Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

27.05.2024 ДЛС Росица Карта на ДЛС Росица. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Списък на видовете растения и животни, включени в конвенция за международна търговия. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Списък на дървесните и недървесни продукти. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Резюме планиращи документи. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Политика за управление на ГТ. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Механизъм за въвличане на заинтересованите страни. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на ГД и екосистемни услуги за 2023г. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Публична покана до всички заинтересовани страни Свали файла
23.05.2024 ДЛС Росица Уведомление относно предстоящ годишен одит по горска сертификация на ДЛС Росица Свали файла
23.05.2024 ДЛС Росица Измерими показатели за постигане на целите на управление на ДЛС Росица Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

23.01.2024 ДЛС Росица ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД НА ТП ДЛС РОСИЦА В СИЛА ОТ 15.01.2024Г. Свали файла
01.09.2022 ДЛС Росица Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г. Свали файла
01.09.2022 ДЛС Росица Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г. Свали файла
03.06.2022 ДЛС Росица Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите, в сила от 01.06.2022 г. Свали файла
20.05.2022 ДЛС Росица Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в сила от 20.05.2022 г. Свали файла
08.03.2022 ДЛС Росица Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 14.03.2022 Свали файла
29.10.2021 ДЛС Росица Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 01.11.2021 Свали файла
26.02.2021 ДЛС Росица Ценоразпис за продажните цени на добита дървесина от временен склад Свали файла
09.02.2021 ДЛС Росица Ценоразпис на услугите в къща за гости - с. Млечево Свали файла
27.05.2020 ДЛС Росица ценоразпис на добита дървесина на временен склад Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини