Пон - Пет 8:30 - 17:00

Раздел "Планове за превенция и недопускане на ерозия" към ДЛС Росица

Противоерозионен план 66 д.pdf

20.09.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 69 з.pdf

20.09.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 56 г.pdf

19.09.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 67 ж.pdf

19.09.2019 / ДЛС Росица

117 ч.pdf

22.07.2019 / ДЛС Росица

115 о.pdf

22.07.2019 / ДЛС Росица

105 о.pdf

22.07.2019 / ДЛС Росица

75 и.pdf

22.07.2019 / ДЛС Росица

33 б.pdf

22.07.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 67 д.pdf

22.05.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 34 з.pdf

22.05.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 69 а .pdf

07.05.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 67 г .pdf

07.05.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 67 в .pdf

07.05.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 67 б .pdf

07.05.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 66 а .pdf

07.05.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 20 м .pdf

07.05.2019 / ДЛС Росица

Противоерозионен план 19 д .pdf

07.05.2019 / ДЛС Росица