Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 08.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 14.03.2022 Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 14.03.2022.pdf
ДЛС Росица 29.10.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад - в сила от 01.11.2021 Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.11.2021.pdf
ДЛС Росица 23.07.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 63 В и Ж.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървестните и недървестни продукти Списък на дървестните и недървестни продукти.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на доклада от проведения мониторинг Резюме на доклада от проведения мониторинг.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС "Росица" политика на управление.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ДЛС Росица Оценка на социалното въздействие от дейността но ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност на ТП ДЛС "Росица", гр. Севлиево Декларация.pdf
ДЛС Росица 24.03.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 63 з.pdf
ДЛС Росица 24.03.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 64 а и 64 в.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на подотделите, в които е предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на ТП ДЛС "Росица". Годишно ползване 2021.pdf
ДЛС Росица 05.03.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 51 ж .pdf
ДЛС Росица 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажните цени на добита дървесина от временен склад Ценоразпис за продажните цени на добита дървесина от временен склад.pdf
ДЛС Росица 14.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба по Ценоразпис през 2021 година Информация за обема на дървесина за продажба по Ценоразпис 2021.doc
ДЛС Росица 09.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис на услугите в къща за гости - с. Млечево Ценоразпис.pdf
ДЛС Росица 18.01.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 119 п1.pdf
ДЛС Росица 03.12.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 50 ж.pdf
ДЛС Росица 09.09.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 55 в.pdf
ДЛС Росица 09.09.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 54 к.pdf