Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги по Принцип 5 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика срещу корупция по Принцип 1 1.7_Политика срещу корупция.docx
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за корупция по Принцип 1 1.7_Вътрешни правила-корупция.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове по Принцип 1 1.6-2.6-4.6_Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx