Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 20.09.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 66 д.pdf
ДЛС Росица 20.09.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 69 з.pdf
ДЛС Росица 19.09.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 56 г.pdf
ДЛС Росица 19.09.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 67 ж.pdf
ДЛС Росица 20.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис дървесина от склад Ценоразпис добита дървесина 20190102.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 117 ч.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 115 о.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 105 о.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 75 и.pdf
ДЛС Росица 22.07.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия 33 б.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Доклад мониторинг 2018 Доклад мониторинг 2018.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги spisuk_ekosistemni_usligi 2019.docx
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2019.docx
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДЛС Росица 22.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 67 д.pdf
ДЛС Росица 22.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 34 з.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме от планиращите документи Резюме от планиращите документи 2018.doc
ДЛС Росица Горска сертификация ДОКЛАД - Гори ВКС ДЛС Росица ДОКЛАД - Гори ВКС ДЛС Росица 2019.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Списък - планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2019 Списък - планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2019.xlsx
ДЛС Росица 07.05.2019 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 69 а .pdf