Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДЛС Росица

ТП Държавно ловно стопанство “Росица” – Лъгът е разположено в северните склонове на Централна Стара планина в местността Лъгът на 10 км. от с.Стоките и на 35 км от гр.Севлиево. На територията на стопанството преобладават планинските терени, като по-голяма част от горите се намират на надморска височина от 500 до 800 м. Най-ниската точка е на 250 м. н.в., а най-високата – на 1430 м.

Общата площ на ДЛС „Росица” е 13 401,1 ха. Залесената площ е 13 089,5 ха, което представлява 97,7%. Широколистните гори заемат 11 207 ха или 82%. Делът на иглолистните гори е 18% - 2 374 ха. От площта на широколистните гори 10184 ха са високостъблените – 91%. Преобладават буковите гори – 62%, следва бял бор – 13%, габър – 8% и др. На територията на стопанството са установени 32 дървесни вида.

Собственост на горските територии:

Вид собственостПлощ в ха   %
Държавна10 257,7  76
Общинска  1 583,7  12
Частна  1 559,9  12

Общият запас от дървесина е в размер на 3 860 000 м3. Средният годишен прираст е 53 400 м3.

В държавните горски територии, съгласно Горскостопанския план, е предвидено годишно ползване от около 36 000 м3, като достигнатото през последните години средногодишното ползване на дървесина е 32 000 м3. Стопанството залага на естественото възобновяване на горите. Залесяванията са по изключение – основно след санитарни прочиствания в иглолистните култури. Тези залесявания се извършват с различни широколистни видове според типа месторастене.

ДЛС “Росица” е едно от първите в страната, получили международен сертификат, гарантиращ устойчиво и отговорно управление на горите.

Ловните райони обхващат 25 000 ха от северните склонове на Стара планина – от вр. Бузлуджа на изток, проход „Шипка”, вр. Корита – до вр. Росоватец на запад. Граничи с други две ловни стопанства – на запад „Русалка“, гр.Априлци и на юг „Мазалат“, с. Горно Сахране. На югозапад е границата с Национален парк „Централен Балкан“.

ДЛС „Росица” предлага класически лов на благороден елен, сърна, дива свиня, елен лопатар и хищници /вълк/.

Добрите природни условия благоприятстват развитието на силна популация на благороден елен с отлични трофейни качества. Средното ниво на трофеите е 8-10 кг., като почти ежегодно се отстрелват и животни по 10-11 кг. През 2015 г. са добити 8 трофея от благороден елен, от които три са със сребърен медал - най-големият e оценен с 203.33 CIC точки,  и четири с бронзов медал.

Разрешен за индивидуален лов целогодишно, глиганът е изключително емоционален обект на лов, предлагащ ценен трофей. Глигите варират от 20-22 см. до 25 см. През 2015 г. са отстреляни 21 трофейни животни, от които един със златен медал – 120,75 CIC точки и един с бронзов медал – 110,8 точки.

Изключително популярен е ловът на сръндак. Високите запаси позволяват значителен отстрел, който обикновено е в рамките на трофеи с нетно тегло от 300 – 400 гр. През 2015г. трофейните екземпляри са 20.

Ловното стопанство предлага и конна езда, фотолов и екотуризъм.

ДЛС „Росица” разполага с ловна резиденция.

ЛЪГЪТ

Ловната резиденция представлява красива триетажна сграда „алпийски стил”, разположена в живописната долина на река Зелениковец. Построена е през 1986 година, а през 2008 г. е изцяло реновирана. Може да приеме до 15 гости едновременно в четири апартамента, две двойни и три единични стаи.

От 2008 г. в  ДЛС „Росица” - Лъгът функционира първият в страната Пункт за обработка и съхранение на дивечово месо. Предприятието отговаря на всички европейски стандарти за обработка на животинска продукция. Ежегодно оттук се реализира в България и ЕС обезкостено и вакуумирано месо от сърна, благороден елен, елен лопатар и дива свиня. Запазена марка на стопанството са няколко вида колбаси от дивеч.

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ

ДЛС Росица

Директор: инж. Иван Степанов

Телефон: 0675 33367 ; 0886767350

Факс:

e-mail: rositsa@scdp.bg

Адрес: гр. Севлиево, ул. "Славянска" № 24

Банкова инфромация: КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG95RZBB91551088702209

СТАТИСТИКА 2024

ДЛС Росица

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 0 куб.м.

Средна 0 куб.м.

Дребна 0 куб.м.

За огрев 0 куб.м.

ОЗМ 0 куб.м.

Всичко 0 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 0

Прекратени 0

Общо 0