Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16639 ДЛС Росица 16.12.2020 20039 СР бб, см, бк, гбр Добив на дървесина 9,322.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16615 ДЛС Росица 09.12.2020 21102 МТ, 21103 МТ, 21104 МТ, 21105 МТ, 21106 МТ, 21107 МТ, 21108 МТ бб, чб, см, дгл, бк Продажба на дървесина 481,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
16616 ДЛС Росица 09.12.2020 позиция 1, 2, 3, 4, 5 0 Добив на дървесина 36,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
16621 ДЛС Росица 27.11.2020 20038 СР см, бк, гбр, лп, трп Добив на дървесина 15,556.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16597 ДЛС Росица 12.11.2020 2028 цр,бл гбр,срлп,кл, Продажба на стояща дървесина корен 14,079.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16527 ДЛС Росица 20.10.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка на резервни части за селскостопански машини, мотоциклети и друга техника за нуждите на СЦДП ТП ДЛС Росица Виж пълна информация
16528 ДЛС Росица 20.10.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на автомобили и трактори собственост на СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
16554 ДЛС Росица 20.10.2020 2007 бб, чб, бк, гбр Продажба на стояща дървесина корен 59,004.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16555 ДЛС Росица 20.10.2020 2008 бб, чб, см, бк, гбр, врб Продажба на стояща дървесина корен 37,562.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16513 ДЛС Росица 13.10.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части на МПС собственост на СЦДП ТП ДЛС Росица Виж пълна информация
16556 ДЛС Росица 29.09.2020 20037 СР бб, чб, бк Добив на дървесина 7,687.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16529 ДЛС Росица 17.09.2020 20035 СР бб, см, чб, бк, гбр, ак, здб Добив на дървесина 29,673.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16530 ДЛС Росица 17.09.2020 20036 СР бб, бк Добив на дървесина 8,418.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16509 ДЛС Росица 01.09.2020 20032 СР чб, бк, гбр, здб, цб Добив на дървесина 15,772.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16496 ДЛС Росица 21.08.2020 20033 СР бк, гбр, яв Добив на дървесина 41,296.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16497 ДЛС Росица 21.08.2020 20034 СР бк Добив на дървесина 20,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16462 ДЛС Росица 20.08.2020 2027С чб,бб,ак, бл, кгбр, мжд, цр, Продажба на стояща дървесина корен 175,253.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16469 ДЛС Росица 06.08.2020 20031 СР бб, см, дгл, чб, бк, гбр, ак, трп Добив на дървесина 55,326.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16423 ДЛС Росица 30.07.2020 2020,2021,2022,2023,2024,2025 ак, бл, гбр, кгбр, кл, мжд, срлп, цр,бб,чб,чдб Продажба на стояща дървесина корен 123,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16466 ДЛС Росица 27.07.2020 2026 цр,бл Добив на дървесина 912.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина със собствен и работници по чл. 193 от ЗГ Виж пълна информация