Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6819 ДЛС Росица 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт (основен и текущ) , осигуряване на резервни части Виж пълна информация
6698 ДЛС Росица 22.02.2013 Доставки 92,200.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на склад или ТИР Виж пълна информация
6640 ДЛС Росица 18.02.2013 Добив на дървесина 4,373.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6642 ДЛС Росица 18.02.2013 Продажба на стояща дървесина корен 34,786.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6501 ДЛС Росица 21.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 114,380.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6349 ДЛС Росица 04.01.2013 Добив на дървесина 48,758.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6352 ДЛС Росица 04.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 268,228.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6030 ДЛС Росица 17.12.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Имущество Виж пълна информация
5881 ДЛС Росица 27.11.2012 Добив на дървесина 19,292.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5910 ДЛС Росица 27.11.2012 Продажба на стояща дървесина корен 43,125.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4564 ДЛС Росица 19.07.2012 Добив на дървесина 141,683.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3669 ДЛС Росица 10.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 82,840.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3505 ДЛС Росица 11.04.2012 Продажба на стояща дървесина корен 68,298.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3509 ДЛС Росица 29.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 52,362.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3513 ДЛС Росица 16.03.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 9,950.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи 11бр. Виж пълна информация
3511 ДЛС Росица 15.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 29,460.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3515 ДЛС Росица Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 3бр.; Застраховка злополука на лицата в МПС 46бр. Виж пълна информация