Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16732 ДЛС Росица 07.05.2021 21013 бк,гбр,ак,см Добив на дървесина 5,308.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в Обект №21013 Виж пълна информация
16733 ДЛС Росица 07.05.2021 2102 бб, см, бк, гбр Продажба на стояща дървесина корен 35,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 2102 Виж пълна информация
16734 ДЛС Росица 07.05.2021 21109,21110 бб, чб, см, дгл Продажба на дървесина 19,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обекти № 21109-21110 Виж пълна информация
16731 ДЛС Росица 06.04.2021 07.04.2021 21012 бк, гбр, здб, цр, ор Добив на дървесина 17,020.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, съгласно чл. 27, ал.1, т.5 от НУРВИДГТ Виж пълна информация
16721 ДЛС Росица 26.03.2021 26.03.2021 2162 цр, бл, кл Добив на дървесина 1,581.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 2162 Виж пълна информация
16719 ДЛС Росица 18.03.2021 19.03.2021 21011 бк Добив на дървесина 44,354.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16702 ДЛС Росица 12.03.2021 15.03.2021 21009 бб, см, бк,гбр Добив на дървесина 13,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16703 ДЛС Росица 12.03.2021 15.03.2021 21010 бк, трп,гбр Добив на дървесина 76,122.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16688 ДЛС Росица 02.03.2021 Позиции №2 и №5 Добив на дървесина 14,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
16674 ДЛС Росица 23.02.2021 2101 Лесокултурни мероприятия 51,127.38 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс за възлагане на лесокултурните дейности на територията на ТП ДЛС Росица Виж пълна информация
16675 ДЛС Росица 23.02.2021 2160 цр,бл,ак,глд,врб,топ Продажба на стояща дървесина корен 11,355.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16686 ДЛС Росица 11.02.2021 21006 С бк, гбр Добив на дървесина 28,688.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16687 ДЛС Росица 11.02.2021 21007 бб, чб, бк, гбр, ак Добив на дървесина 5,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16657 ДЛС Росица 07.01.2021 21005 бб Добив на дървесина 2,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16658 ДЛС Росица 07.01.2021 21005 бб Добив на дървесина 2,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16648 ДЛС Росица 04.01.2021 21001 СР бк Добив на дървесина 41,767.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16649 ДЛС Росица 04.01.2021 21002 СР бб, см, бк, гбр Добив на дървесина 19,568.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16650 ДЛС Росица 04.01.2021 21003 СР бб, см, дгл, чб, бк, гбр, трп Добив на дървесина 51,557.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16651 ДЛС Росица 04.01.2021 21004 СР см, дгл, бк, гбр, яв Добив на дървесина 29,602.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16622 ДЛС Росица 16.12.2020 2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159 ак, чб, бб, бл, врб, гбр, кгбр, кдб, кл, мжд, пбрс, см, тп, цр, чб, яв,бл, трп,глд,срлп,здб,чдб Продажба на стояща дървесина корен 300,485.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация