Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДЛС Росица

17179
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 30.05.2023
Втора дата 30.05.2023
Обект/и № 23017
Данни за дървесината см
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,056.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17167
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 15.05.2023
Втора дата
Обект/и № 23016
Данни за дървесината цр, бл, гбр, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,550.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17150
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 15.03.2023
Втора дата
Обект/и № 2301
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 19,529.07 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17141
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 30.01.2023
Втора дата
Обект/и № позиция№1, позиция №2
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 19,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17144
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 16.01.2023
Втора дата
Обект/и № 23009, 23010, 23011, 23012, 23013, 23014
Данни за дървесината бк, гбр, чрш, ак, бл, цр, кл, кгбр, кдб, мжд, см, ела, бб, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 178,366.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17099
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 02.09.2022
Втора дата
Обект/и № 22017
Данни за дървесината бк,см
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 19,531.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17106
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 15.08.2022
Втора дата
Обект/и № 22020; 22021; 22022 и 22023
Данни за дървесината бк,гбр,цр,чрш,трп,здб,см,дгл,бб,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 98,003.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17088
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 08.08.2022
Втора дата
Обект/и № 22019
Данни за дървесината бк, гбр, яв
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 81,512.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17070
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 25.07.2022
Втора дата
Обект/и № 22014,22015,22016,22017,22018
Данни за дървесината цр,бл,кгбр,здб,чдб,срлп,бб,ак,бн,гбр,см,дгл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 130,980.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17053
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 26.05.2022
Втора дата
Обект/и № 22013
Данни за дървесината бк, гбр, чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 11,577.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17015
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 29.04.2022
Втора дата
Обект/и № 22008; 22009 и 22010
Данни за дървесината бк,гбр,цр,бл,кл,срлп,врб,здб,бб,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 60,094.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17016
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 29.04.2022
Втора дата
Обект/и № позиция 1, 2, 3, 4, 5
Данни за дървесината 0
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 44,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17052
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 14.04.2022
Втора дата
Обект/и № 22012
Данни за дървесината бл, кгбр, мжд, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,045.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17017
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 13.04.2022
Втора дата
Обект/и № 22011
Данни за дървесината тп,врб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 12,985.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17051
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 13.04.2022
Втора дата
Обект/и № 22011
Данни за дървесината тп, врб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 12,985.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16987
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 10.03.2022
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 39,526.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16963
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 17.02.2022
Втора дата
Обект/и № 220001
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 4,917.25 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16808
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 03.08.2021
Втора дата 04.08.2021
Обект/и № 2166
Данни за дървесината цр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16816
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 03.08.2021
Втора дата 04.08.2021
Обект/и № 2167
Данни за дървесината цр, бл, гбр, кл, срлп, мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 14,144.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16776
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 01.07.2021
Втора дата
Обект/и № 2102, 2103, 2104, 2105
Данни за дървесината бб, чб, см, бк, гбр, цр, бл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 124,981.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация