Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17150 ДЛС Росица 15.03.2023 2301 Лесокултурни мероприятия 19,529.07 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на лесокултурни дейности - залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури Виж пълна информация
17141 ДЛС Росица 30.01.2023 позиция№1, позиция №2 Добив на дървесина 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: товарене, транспортиране и претоварване на тир Виж пълна информация
17144 ДЛС Росица 16.01.2023 23009, 23010, 23011, 23012, 23013, 23014 бк, гбр, чрш, ак, бл, цр, кл, кгбр, кдб, мжд, см, ела, бб, чб Добив на дървесина 178,366.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17099 ДЛС Росица 02.09.2022 22017 бк,см Добив на дървесина 19,531.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина , товарене и подвоз на тир на технологична дъвесина Виж пълна информация
17106 ДЛС Росица 15.08.2022 22020; 22021; 22022 и 22023 бк,гбр,цр,чрш,трп,здб,см,дгл,бб,чб Добив на дървесина 98,003.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17088 ДЛС Росица 08.08.2022 22019 бк, гбр, яв Добив на дървесина 81,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17070 ДЛС Росица 25.07.2022 22014,22015,22016,22017,22018 цр,бл,кгбр,здб,чдб,срлп,бб,ак,бн,гбр,см,дгл Добив на дървесина 130,980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане добива на дървесина, подвоз и товарене на тир на технологична дървесина Виж пълна информация
17053 ДЛС Росица 26.05.2022 22013 бк, гбр, чрш Добив на дървесина 11,577.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 22013 Виж пълна информация
17015 ДЛС Росица 29.04.2022 22008; 22009 и 22010 бк,гбр,цр,бл,кл,срлп,врб,здб,бб,чб Добив на дървесина 60,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17016 ДЛС Росица 29.04.2022 позиция 1, 2, 3, 4, 5 0 Добив на дървесина 44,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
17052 ДЛС Росица 14.04.2022 22012 бл, кгбр, мжд, цр Добив на дървесина 8,045.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 22012 Виж пълна информация
17017 ДЛС Росица 13.04.2022 22011 тп,врб Добив на дървесина 12,985.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17051 ДЛС Росица 13.04.2022 22011 тп, врб Добив на дървесина 12,985.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 22011 Виж пълна информация
16987 ДЛС Росица 10.03.2022 Лесокултурни мероприятия 39,526.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: семесъбиране, залесяване, попълване,отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
16963 ДЛС Росица 17.02.2022 220001 Лесокултурни мероприятия 4,917.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка Виж пълна информация
16808 ДЛС Росица 03.08.2021 04.08.2021 2166 цр, бл Добив на дървесина 22,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив, подвоз и товарене на дървесина със собствени работници в Обект № 2166 Виж пълна информация
16816 ДЛС Росица 03.08.2021 04.08.2021 2167 цр, бл, гбр, кл, срлп, мжд Добив на дървесина 14,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 2167 Виж пълна информация
16776 ДЛС Росица 01.07.2021 2102, 2103, 2104, 2105 бб, чб, см, бк, гбр, цр, бл Продажба на стояща дървесина корен 124,981.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16745 ДЛС Росица 27.05.2021 21014 см, бк Добив на дървесина 11,776.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в обект № 21014 Виж пълна информация
16758 ДЛС Росица 19.05.2021 2164 цр,бл,кгбр Добив на дървесина 10,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 2164 Виж пълна информация