Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17185 ДЛС Росица 24.07.2023 24.07.2023 23023, 23024 бк, трп, гбр, бб, см Добив на дървесина 101,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17182 ДЛС Росица 10.07.2023 10.07.2023 23022 бк, цр, гбр, бл Добив на дървесина 8,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17180 ДЛС Росица 27.06.2023 27.06.2023 23021 см, чб, бк, цр, гбр, бл Добив на дървесина 12,487.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17170 ДЛС Росица 26.06.2023 2302 ... Лесокултурни мероприятия 20,479.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане отглеждане на млади насаждения и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
17171 ДЛС Росица 08.06.2023 08.06.2023 23020 см, бб, дгл, бк, трп, гбр, ак Добив на дървесина 50,748.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17179 ДЛС Росица 30.05.2023 30.05.2023 23017 см Добив на дървесина 1,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17167 ДЛС Росица 15.05.2023 23016 цр, бл, гбр, ак Добив на дървесина 8,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17150 ДЛС Росица 15.03.2023 2301 Лесокултурни мероприятия 19,529.07 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на лесокултурни дейности - залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури Виж пълна информация
17141 ДЛС Росица 30.01.2023 позиция№1, позиция №2 Добив на дървесина 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: товарене, транспортиране и претоварване на тир Виж пълна информация
17144 ДЛС Росица 16.01.2023 23009, 23010, 23011, 23012, 23013, 23014 бк, гбр, чрш, ак, бл, цр, кл, кгбр, кдб, мжд, см, ела, бб, чб Добив на дървесина 178,366.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17099 ДЛС Росица 02.09.2022 22017 бк,см Добив на дървесина 19,531.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина , товарене и подвоз на тир на технологична дъвесина Виж пълна информация
17106 ДЛС Росица 15.08.2022 22020; 22021; 22022 и 22023 бк,гбр,цр,чрш,трп,здб,см,дгл,бб,чб Добив на дървесина 98,003.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17088 ДЛС Росица 08.08.2022 22019 бк, гбр, яв Добив на дървесина 81,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17070 ДЛС Росица 25.07.2022 22014,22015,22016,22017,22018 цр,бл,кгбр,здб,чдб,срлп,бб,ак,бн,гбр,см,дгл Добив на дървесина 130,980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане добива на дървесина, подвоз и товарене на тир на технологична дървесина Виж пълна информация
17053 ДЛС Росица 26.05.2022 22013 бк, гбр, чрш Добив на дървесина 11,577.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 22013 Виж пълна информация
17015 ДЛС Росица 29.04.2022 22008; 22009 и 22010 бк,гбр,цр,бл,кл,срлп,врб,здб,бб,чб Добив на дървесина 60,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17016 ДЛС Росица 29.04.2022 позиция 1, 2, 3, 4, 5 0 Добив на дървесина 44,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
17052 ДЛС Росица 14.04.2022 22012 бл, кгбр, мжд, цр Добив на дървесина 8,045.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 22012 Виж пълна информация
17017 ДЛС Росица 13.04.2022 22011 тп,врб Добив на дървесина 12,985.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17051 ДЛС Росица 13.04.2022 22011 тп, врб Добив на дървесина 12,985.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 22011 Виж пълна информация