Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДЛС Росица

17284
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 24.04.2024
Втора дата 25.04.2024
Обект/и № 24014, 24015, 24016
Данни за дървесината бб, чб, бк, гбр, чрш, трп, см, дгл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 186,030.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17280
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 22.04.2024
Втора дата
Обект/и № позшции №1, №2,№3, №4
Данни за дървесината бк, бб,чб,гбр, дгл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 57,300.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17277
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 29.03.2024
Втора дата 29.03.2024
Обект/и № 24011, 24012, 24013
Данни за дървесината бб, чб, бк, гбр, цр, кл, брс, чрш, орех
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 98,398.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17261
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 05.03.2024
Втора дата 05.03.2024
Обект/и № 24010
Данни за дървесината бб, чб, цр, срлп, бл, чрш, мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 6,426.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17249
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 12.02.2024
Втора дата 12.02.2024
Обект/и № 24009
Данни за дървесината бб, см , бк , гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 24,648.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17240
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 23.01.2024
Втора дата 24.01.2024
Обект/и № 24008
Данни за дървесината тп, врб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,740.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17224
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 04.01.2024
Втора дата 05.01.2024
Обект/и № 23006, 23007
Данни за дървесината бл, гбр, чрш, цр, лдб, срлп, кл, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 21,252.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17223
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 02.01.2024
Втора дата 02.01.2024
Обект/и № 23002, 23003, 23004, 23005
Данни за дървесината бк, гбр, чрш, цр, здб, трп, см, бб, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 93,852.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17214
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 12.12.2023
Втора дата
Обект/и № позиции 1,2,3,4,5
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 47,750.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17216
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 29.11.2023
Втора дата 29.11.2023
Обект/и № 23030
Данни за дървесината цр, бл, гбр, кгбр, ак, кл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17,650.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17213
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 15.11.2023
Втора дата 15.11.2023
Обект/и № 23029
Данни за дървесината бб, чб, гбр, бк, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,654.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17209
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 31.10.2023
Втора дата 31.10.2023
Обект/и № 23028
Данни за дървесината бб, бк, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,126.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17207
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 20.10.2023
Обект/и № 23027
Данни за дървесината ак, см
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,903.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17203
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 18.10.2023
Втора дата 18.10.2023
Обект/и № 23026
Данни за дървесината бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 12,512.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17198
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 09.10.2023
Втора дата 09.10.2023
Обект/и № 23025
Данни за дървесината бк, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 135,372.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17185
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 24.07.2023
Втора дата 24.07.2023
Обект/и № 23023, 23024
Данни за дървесината бк, трп, гбр, бб, см
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 101,712.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17182
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 10.07.2023
Втора дата 10.07.2023
Обект/и № 23022
Данни за дървесината бк, цр, гбр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,205.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17180
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 27.06.2023
Втора дата 27.06.2023
Обект/и № 23021
Данни за дървесината см, чб, бк, цр, гбр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 12,487.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17170
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 26.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2302
Данни за дървесината ...
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 20,479.69 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17171
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 08.06.2023
Втора дата 08.06.2023
Обект/и № 23020
Данни за дървесината см, бб, дгл, бк, трп, гбр, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 50,748.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация