Пон - Пет 8:30 - 17:00

Закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите

03.07.2023

Отговорен служител при ТП ДЛС Росица гр. Севлиево, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земеделието Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.
Христо Христов -телефон за контакт- 0877313915