Осигуряване на дърва за местно население през 2018 година на територията на ТП ДЛС "Росица"

28 Sep
2018
Осигуряване на дърва за местно население през 2018 година на територията на ТП ДЛС "Росица"
КОНТАКТИ

гр. СЕВЛИЕВО, ул. СЛАВЯНСКА № 24
тел. 0675 33367 ; 0886767350
факс:
e-mail: rositsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч