Пон - Пет 8:30 - 17:00

Колективът на ДЛС „Росица“ - гр. Севлиево се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

19.09.2022

Колективът на Държавно ловно стопанство „Росица“ - гр. Севлиево се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“, като почисти от отпадъци част от екопътека „Витата стена“. Участъкът от екопътеката е разположен в местността „Вран“, в община Севлиево и според лесовъдите през района постоянно преминават туристи, които за съжаление замърсяват природата с всякакви отпадъци.
От пътят, минаващ през гората, са събрани строителни и битови отпадъци, хартии, железа, стъкла, опаковки и др., които служителите на стопанството са транспортирали до указаните за целта места.