Колективът на ДЛС „Росица“ - гр. Севлиево се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

19 Sep
2022
Колективът на Държавно ловно стопанство „Росица“ - гр. Севлиево се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“, като почисти от отпадъци част от екопътека „Витата стена“. Участъкът от екопътеката е разположен в местността „Вран“, в община Севлиево и според лесовъдите през района постоянно преминават туристи, които за съжаление замърсяват природата с всякакви отпадъци.
От пътят, минаващ през гората, са събрани строителни и битови отпадъци, хартии, железа, стъкла, опаковки и др., които служителите на стопанството са транспортирали до указаните за целта места.
КОНТАКТИ

гр. СЕВЛИЕВО, ул. СЛАВЯНСКА № 24
тел. 0675 33367 ; 0886767350
факс:
e-mail: rositsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч