Информация за продажба на дърва за огрев на физически лица в ТП ДЛС Росица гр. Севлиево

24 Jun
2022
Информация за продажба на дърва за огрев на физически лица в ТП ДЛС Росица гр. Севлиево
КОНТАКТИ

гр. СЕВЛИЕВО, ул. СЛАВЯНСКА № 24
тел. 0675 33367 ; 0886767350
факс:
e-mail: rositsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч