Новини

03 Jul
2023

Отговорен служител при ТП ДЛС Росица гр. Севлиево, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъ ... виж повече

21 Oct
2022

Горски педагози от Централното управление на Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово и Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево проведоха занимания с ученици от първи, трети и седми клас от севлиевското основно училище „Стефан Пешев“. ... виж повече

19 Sep
2022

Колективът на Държавно ловно стопанство „Росица“ - гр. Севлиево се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“, като почисти от отпадъци част от екопътека „Витата стена“. ... виж повече

16 Nov
2018

Информация за обема дървесина, която се предлага за местни търговци през 2019 година от ТП ДЛС "Росица“ по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр. Севлиево, ул. "Славянска" № 24
  тел. 0675 33367 ; 0886767350
  факс:
  e-mail: rositsa@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч