Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ГИНКА ТАТЕВА 0888881343 ginka.tateva.sevlievo@scdp.bg
зам.директор ИНЖ. ЕЛИНА БОГДАНОВА 0888859637
  КОНТАКТИ

  гр. Севлиево, ул. "Славянска" № 24
  тел. 0675 33367 ; 0886767350
  факс:
  e-mail: rositsa@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч