Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор инж. Иван Степанов 0888461068 rositsa@scdp.bg
Зам. директор инж. Яница Райкова 0889197403 qnica.rositsa@scdp.bg
Зам. директор инж. Елина Богданова 0888859637 elina.bogdanova.rositsa@scdp.bg
Ръководител счетоводен отдел Гинка Татева 0888881343 ginka.tateva.sevlievo@scdp.bg
Главен инженер инж. Костадин Иванов 0884244608
Специалист ловна стопанство Васил Шишков 0878141851
Счетоводител Искра Нешева 0879916331
Счетоводител Даниела Кънчева 0879916332
Счетоводител Велислава Тодорова 0878133560 velislava.todorova.rositsa@scdp.bg
Счетоводител Ина Митева 0884986227 ina.miteva.rositsa@scdp.bg
Лесничей/началник ГСУ Радослав Татев 0888133892
Лесничей/началник ГСУ Петьо Петков 0888812361
Лесничей/началник ГСУ инж. Атанас Йотов 0878141877
Лесничей/началник ГСУ Иван Илиев 0888878581
Лесничей Десислава Христова 0885825877 desislava.hristova.rositsa@scdp.bg
Лесничей Галина Кънчева 0885825906 galina.kancheva.rositsa@scdp.bg
Лесничей Христо Христов 0877313915 hristo.hristov.rositsa@scdp.bg
Лесничей инж. Йордан Христов 879946872 jordan.hristov.rositsa@scdp.bg
спец. лес./помощник лесничей Мария Николова 0877938649
спец. лес./помощник лесничей Кремена Дамбова 0889746161